Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh – 15 nguyên tắc đặc biệt cần nhớ

Trong tiếng Anh, bên cạnh khả năng phát âm tốt, vốn từ vựng phong phú thì việc nắm chắc ngữ pháp cũng rất quan trọng. Một vấn đề mà các bạn học tiếng Anh thường hay gặp khó khăn đó là việc chia động từ. Vì ngữ pháp tiếng Anh được chia thành các thời, thì khác nhau nên động từ cũng sẽ được chia ở các dạng khác nhau tương ứng với ngữ cảnh.  Trong tiếng Anh giao tiếp, việc chia động từ không quá phức tạp vì chủ yếu người nói chỉ dùng một số thì đơn giản, tuy nhiên trong luyện thi TOEIC hay IELTS, chia động từ lại cần được sử dụng chính xác nhằm đạt được kết quả cao hơn.

Một nguyên tắc cơ bản trong chia động từ là động từ sẽ thay đổi theo chủ ngữ và thì được sử dụng. Nếu chủ ngữ ở số nhiều thì động từ chia số nhiều, và chủ ngữ ở số ít thì động từ ở dạng số ít. Tuy nhiên, trong tiếng Anh có những cách sử dụng động từ không tuân theo nguyên tắc cơ bản trên. Hiểu được những khó khăn đó, Apollo English muốn chia sẻ với các bạn những nguyên tắc đặc biệt trong sử dụng động từ nhằm giúp các bạn nâng cao tính chính xác trong giao tiếp tiếng Anh cũng như trong luyện thi IELTS, TOEIC.

chia-dong-tu-trong-tieng-Anh

1. Nếu các chủ ngữ nối nhau bằng “and” và diễn tả cùng một ý chung thì động từ được chia ở số ít.

Example: Bread and butter is my favorite food.

2. Nếu các chủ ngữ nối với nhau bằng “or”, “nor”, “neither …. nor”, “either …or”, “not only …but also” thì động từ chia theo chủ ngữ gần nhất.

Example:

It is you or I who am to go.

Neither John nor his friends have seen this movie before.

3. Các chủ ngữ nối với nhau bẳng “and” nhưng có “every, each, many” thì động từ chia ở số ít.

Example: Each boy and each girl has their own story.

4. Trường hợp đồng chủ ngữ, các danh từ được nối với nhau bởi “as well as”, “no less than”, “together with”, “along with” , “accompanied by” thì động từ chia theo chủ ngữ chính.

Example: Mr Robbins, accompanied by his wife and children, is leaving tonight.

5. None of , Any of có thể dùng cả ở động từ số ít và số nhiều, tùy thuộc vào danh từ sau nó là danh từ đếm được hay không đếm được.

Example: None of my friends lives near my house.

6. One of, Each of, Every of, Either of thì động từ chia ở số ít.

Example: One of my family’s members is going to Singapore nest month.

7. The number + N: Động từ chia số ít (với ý nghĩa là Số lượng những…….)

A number +N: Động từ chia số nhiều (với ý nghĩa Một số những…….)

Example:

The number of bears decreases day by day.

A number of books in this library are really big.

8. Những chủ ngữ là những danh từ bộ phận (glasses, pants, trousers, scissors,…) thì động từ luôn chia số nhiều.

Example: Her glassses are really nice.

9. Những danh từ chỉ quốc tịch thì động từ luôn chia số nhiều.

 Example: Vietnamese always want to spend their time with family in Tet Holiday.

10. Những chủ ngữ có “s” nhưng ý nghĩa là số ít thì động từ cũng chia số ít.

Example:

– News, Mathematics, Physics, Economics, Politics, Statistics, Electronics,  Linguistics, Electronics, …

– Measles, Mumps, Rabises, Diabetes, Rickets, …

– Atheletics, Aerobics, …

11. Chủ ngữ là những danh từ tập hợp (family, class, school, group, team, government, …) thì động từ chia số ít nếu chỉ tổng thể, động từ chia số nhiều nếu nhấn vào từng cá nhân trong tổng thế đó.

Example:

My family opens a coffee shop. (Cả nhà tôi cùng mở một tiệm coffee.)

My family open a coffee shop. (Mỗi người trong gia đình đều mở một tiệm coffee.)

12. Khi tính từ được dùng như một danh từ (để chỉ một tập hợp) thì động từ luôn chia số nhiều.

Example: The vulnerable are really poor. (Những người khốn khổ thực sự rất nghèo.)

13. People, the police, the human race, man (loài người) thì động từ luôn chia số nhiều.

14. Các từ chỉ lường, tiền bạc, thời gian nhưng là số đơn thì động từ luôn chia số ít.

Example: 8 hours of sleeping is enough.

15. Nếu sử dụng chủ ngữ giả “It” động từ sẽ chia theo chủ ngữ chính.

Example: It is her dogs that often bite people.

(Her dogs là chủ ngữ chính)

Với những chia sẻ trên đây, Apollo English hi vọng con đường chinh phục tiếng Anh của các bạn sẽ dễ dàng hơn. Chúc các bạn thành công!

Hãy quay lại thường xuyên để cập nhật những tin tức tiếng Anh mới nhất từ Appllo.

Thẻ:

    Bình luận