Chương trình đào tạo tiếng anh cho tổng công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam tại tỉnh Hậu Giang

Chương trình đào tạo tiếng anh cho tổng công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam tại tỉnh Hậu Giang

15 Tháng Bảy, 2016

Ngày 17/06/2016 vừa qua, Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam (Apollo) đã vinh dự phối hợp với Ban điều hành các dự án của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)…

Xem thêm »