Hotline 1800-6969
Teach At Apollo

Giao tiếp tiếng Anh trong kinh doanh - 30 cách thể hiện quan điểm cá nhân

Bạn đã nhiều lần do dự không biết phải đưa ra ý kiến của mình sao cho "vừa lòng nhau". Dưới đây là 30 cụm từ thể hiện quan điểm cá nhân khi giao tiếp tiếng Anh trong kinh doanh. Bạn sẽ không còn phải lúng túng nữa.

>> Xem thêm: Học nhanh bộ 85 từ vựng tiếng Anh giao tiếp văn phòng thông dụng nhất

30-cach-the-hien-quan-diem-ca-nhan-bang-tieng-anh

1

I think

Tôi nghĩ là...

2

As I see it

Theo như tôi thy

3

In my view/ opinion

Theo quan đim/ý kiến ca tôi…

4

(Personally,) I believe

(Theo cá nhân tôi,) tôi nghĩ là…

5

(Personally,) I fell

(Theo cá nhân tôi,) tôi cm thy rng

6

It seem to me…

Hình như đi vi tôi…

7

Well, I must say [for strong opinion]

, tôi phi nói rng [dùng khi thể hiện nhng ý kiến mnh m]

8

Don't you think? [very polite]

Ông có nghĩ là… không? [rt lch s]

9

I'd just like to say

Tôi thc s mun nói rng

10

From my point of view

Theo quan đim ca tôi…

11

As far as I'm concerned

V phn tôi...

12

Well, to my mind...

, đối vi tôi...

13

The way I see it...

Theo cách nhìn nhn/ đánh giá ca tôi thì…

14

From where I stand...

Theo quan đim ca tôi thì…

15

If you ask me...

Nếu anh hi tôi,..

16

I reckon...

Tôi cho rng

17

What I reckon is...

Điu mà tôi nghĩ là,...

18

I'd say

Tôi mun nói rng

19

You know what I think? (I think)

Anh có biết tôi nghĩ gì không? (Tôi nghĩ rng)

20

I'm convinced that

Tôi tin chc chn rng

21

I consider

Tôi cho rng

22

I'm of the opinion/ view

Tôi có ý kiến/quan đim là…

23

It's my opinion/ view/ felling

Ý kiến/Quan đim/Cm nghĩ ca tôi là…

24

I hold the view/ opinion

Tôi có quan đim/ý kiến là/Tôi cho rng

25

My own view of the matter/ problems is…

Quan đim riêng ca tôi v vic/ vn đ này là…

26

Personally, I consider

Theo cá nhân tôi, tôi cho rng

27

It's my considered opinion that

Ý kiến cân nhc ca tôi là…

28

To be quite/ perfectly frank/ honest

Rt/Hoàn toàn thng thn/trung thc mà nói thì

29

With all due respect...

Vi tt c lòng kính trng...

30

If I may say so...

Nếu tôi có th nói thì...

Bạn đã thấy tự tin hơn chút nào chưa? Giao tiếp trong kinh doanh vốn đã khó, giao tiếp tiếng Anh trong kinh doanh còn khó hơn, đặc biệt đối với những người nói tiếng Anh như một ngoại ngữ.

Để giao tiếp tiếng Anh tự nhiên, linh hoạt hơn, bạn cố gắng ghi nhớ và vận dụng 30 cách thể hiện quan điểm của mình thật chuyên nghiệp nhé!

>> Xem thêm: Bài liên quan về cách thể hiện quan điểm trong tiếng Anh tại đây

--------------------------------------------------------------------

Apollo360 - Trung tâm đào tạo tiếng Anh cho người lớn

Đăng kí ngay để được chúng tôi tư vấn miễn phí