Hotline 1800-6969
Teach At Apollo

Những mẫu câu thường dùng trong thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình là một trong những kỹ năng không thể thiếu trong cả học tập và công việc. Khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh tốt sẽ giúp bạn chứng tỏ được năng lực làm việc và tự tin hơn khi giao tiếp với đồng nghiệp nước ngoài.

>> Xem thêm: 16 mẫu câu tiếng Anh thường dùng để đi tàu xe khi du lịch

Mau-cau-thuong-dung-trong-thuyet-trinh-tieng-Anh

Dưới đây là những mẫu câu thông dụng giúp bạn có một bài thuyết trình ấn tượng và rõ ràng.

1. Giới thiệu

Good morning/afternoon ladies and gentlemens/ everybody,

Chào buổi sáng/ buổi chiều quý ông và quý bà / tất cả mọi người,

Let’s me introduce myself. My name is …..

Hãy để tôi tự giới thiệu về bản thân. Tên tôi là ……….

I’m …… from ……

Tôi là …… đến từ …… (giới thiệu về chức danh)

Ví dụ: I’m a doctor from Ha Noi University.

           Tôi là giáo sư tới từ Đại học Hà Nội

2. Giới thiệu về chủ đề

Today I’m here to present/ talk about …………..

Hôm nay tôi tới đây để thuyết trình/ nói với các bạn về ………….

I would like to present/ talk about ……….

Tôi muốn trình bày/ nói với các bạn về …………

As you know, today I am going to talk about ……

Như các bạn đã biết, ngày hôm nay tôi sẽ trình bày về …..

I’m delighted to be here to talk about …

Tôi rất vui khi có mặt ở đây để nói với các bạn về …..

3. Giới thiệu cấu trúc bài thuyết trình

My presentation/speech is divided into n parts: part 1 is ……..

Bài thuyết trình/ bài nói của tôi được chia thành n phần: phần 1 là …….

I’ll start with … / I’ll begin with …

Tôi sẽ bắt đầu với ……

Then/ Next I’ll look at/ talk about …

Sau đó tôi sẽ chuyển tới/ nói về …

Firstly/secondly/ thirdly I will talk about …

Đầu tiên/ thứ hai/ thứ ba, tôi sẽ nói về …

Anh finally/ the last one is …..

Và cuối cùng/ điều cuối cùng là ……

4. Bắt đầu bài thuyết trình

I’ll start with some general information about …

Tôi sẽ bắt đầu với một vào thông tin chung về …

I’d just like to give you some basic information about ….

Tôi muốn đưa ra một vài thông tin cơ bản về ….

First of all, the point I’d like to begin with is that …

Đầu tiên, điều mà tôi muốn bắt đầu bài thuyết trình đó là …

As you know, …

Như các bạn đã biết, …

5. Trình bày các phần

Firstly ….. Secondly …. Thirdly …. lastly

Thứ nhất …. Thứ hai … Thứ ba …. Cuối cùng

First of all … then … next …after that … finally

Đầu tiên … sau đó …. Tiếp theo … Sau đó … Cuối cùng

To start with … later … to finish up …

Bắt đầu với … sau đó … và kết thúc với …

Now we move on to …

Bây giờ chúng ta sẽ chuyến sang phần ….

Going on to my next point ….

Phần tiếp theo của tôi là …..

Let’s me turn now to …

Chúng ta sẽ chuyển tới phần

Moving forward onto the information about ….

Chuyển tới thông tin tiếp theo về ….

6. Kết thúc bài thuyết trình

I’d like to conclude by ….

Tôi muốn kết thúc bằng ….

Now, just to summarize, let’s quickly look at the main points.

Bây giờ, hãy tóm tắt lại bằng cách nhìn vào cái ý chính

Well, I’ve told you about ….

Vâng tôi vừa nói với các bạn về ….

That’s all I have to say about …

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về …

7. Cảm ơn khán giả

Thank you for listening/ your attention.

Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ sự chú ý của các bạn.

Many thanks for your attention.

Cảm ơn rất nhiều vì bạn đã chú ý lắng nghe

Thank you. It was a presure being here today

Cảm ơn các bạn. Thật vinh dự cho tôi khi có mặt tại đây hôm nay.

 

Chú ý: Bạn hãy chọn một mâu câu hợp lý và trình bày logic theo từng luận điểm của bài. Không nên trình bày quá dài dòng.

>> Xem thêm: Bài viết liên quan các mẫu câu thuyết trình trong tiếng Anh

--------------------------------------------------------------------

Apollo360 - Trung tâm đào tạo tiếng Anh cho người lớn

Đăng kí ngay để được chúng tôi tư vấn miễn phí